REGLAMENT CURSES INFANTILS BOMBERS LLEIDA

ARTICLE 1 – ORGANITZACIÓ

L’AGRUPACIÓ CULTURAL i RECREATIVA BOMBERS DE LLEIDA (ACRBLL) és l’entitat Organitzadora de les CURSES INFANTILS BOMBERS LLEIDA.

Data: 27 de maig de 2023

Horari: de les 10 fins a les 13 h.

Lloc: Pista Municipal d’Atletisme de les Basses d’Alpicat


ARTICLE 2 – QUI POT PARTICIPAR

Les curses infantils estan obertes a tots aquells nens i nens que vulguin participar, que s’inscriguin correctament a les mateixes segons l’edat de naixement, que acceptin el present reglament i que tinguin unes edats compreses entre els 3 i els 11 anys.

Per poder córrer s’haurà d’estar degudament inscrit a la cursa a través del formulari que l’organització posa a disposició dels corredors en la pàgina web de la cursa www.cursesinfantilsbomberslleida.com a l’espai INSCRIU-TE.


ARTICLE 3 – SERVEIS QUE OFEREIX LA CURSA

Bossa del corredor/a, avituallament, esmorzar i tots aquells serveis que l’organització consideri necessaris per al correcte desenvolupament de les proves.


ARTICLE 4 – CATEGORIES CURSES

Les categories seran les pròpies homologades pel Consell d’Esports del Segrià.

Per a cada una de les franges d’edat (anys naturals) l’organització pot establir tantes curses com cregui oportú, de cara a afavorir la seguretat dels participants, limitant un màxim de 15-20 nens/es per cursa.


ARTICLE 5 – CLASSIFICACIONS

L’organització no publicarà cap tipus de classificació de les curses. La filosofia d’aquestes curses està basada en la promoció de l’esport infantil i de la pràctica de l’activitat física. No contemplem la competició i per tant, no són necessàries les classificacions.


ARTICLE 6 – PREMIS

Tots els participants de les curses infantils rebran els mateixos premis i obsequis.

No s’entregaran trofeus o premis especials als nens/es arribats en les primeres posicions. Veure article anterior.

No s’entregaran trofeus o premis especials als nens/es arribats en les primeres posicions. Veure article anterior.


ARTICLE 7 – ASSEGURANCES

L’organització compleix amb la normativa vigent referent a l’organització d’esdeveniments esportius en el que respecta les assegurances sanitàries i assegurança responsabilitat civil.


ARTICLE 8 – DRETS D’IMATGE I DADES DELS CORREDORS

El sol fet d’inscriure’s a les CURSES INFANTILS BOMBERS LLEIDA autoritza expressament l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquesta autorització és fa manifesta en el moment que el runner accepta el reglament de la cursa.

Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible prorroga un cop finalitzat el període previst.

Els participants donen consentiment exprés al tractament de les seves dades per a la finalitat pròpia de l’esdeveniment esportiu.

L’organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista i es reserva el dret de modificar el present reglament fins el dia abans de la cursa per necessitats pròpies.

Qualsevol tema que l’Organització de la Cursa cregui convenient reglamentar, pot ser afegit al present reglament setmanes o dies abans de la celebració de la Cursa. L’Organització te l’obligació d’informar a tots els inscrits a través de la web o de la forma més adequada al respecte.

La Direcció.